Florence Stephens förlorade värld

Äntligen! Vi har länge velat dyka ner i Husebyaffären och nu, efter ”Bombmannens testamente” kändes det helt rätt. I många år har vi undrat över hur det egentligen var med den där Husebyfröken. Många jurister känner till lite grann om Florence Stephens, eftersom hon blev Sveriges mest uppmärksammade omyndigförklarade person. Genom henne kom det till svenska folkets kännedom hur det kunde gå till när en ogin domare fick rätt att ta ifrån en vuxen människa allt, till och med hennes rösträtt. Och tack vare Florence Stephens försvann den otidsenliga lagen om omyndigförklaring, en reglering som uppenbart kan missbrukas av rättsväsendet, när man önskar bli av med en obekväm person.

För obekväm var hon, Florence. Och rolig. Och klok. Och stark. Och en produkt av en svunnen värld. Det har varit ett privilegium att få lära känna henne och berättelsen om Florence och hennes Huseby och hennes kavaljerer har – trots allt sorgligt som hände – blivit en riktigt rolig bergochdalbana, en exposé över en förlorad värld.

LITTERATURLISTA

Florence Stephens förlorade värld är visserligen en roman. Men vi hade inte kunnat skapa den utan att först ha läst in oss på en rad böcker och skrifter om kungahuset och arbetarrörelsen och naturligtvis om familjen Stephens, Huseby bruk och Husebyaffären. Ovärderligt har det i synnerhet varit att ha fått ta del av bruksarbetarnas egna berättelser. Källförteckningen är omfattande. Här nedan följer ett urval.

Almgren, Birgitta: Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration 1933-1945. Stockholm 2005

Bojerud, Stellan: Nazismen i Sverige 1924-1945. Stockholm 2010

Carl: Jag minns… Minnen från ett långt liv. Stockholm 1931

Carl J:r: I världens vimmel. Stockholm 1934

Hadenius, Stig (red.): Historia kring Oscar II. Uppsala 1963

Hasselgren, A: Oscar II. En lefnadsteckning. Uppsala 1908

Husmodern (förf. okänd): Boken om Astrid. Stockholm 1935

Jansson, Kjell: Vällingklockans undersåtar. Stockholm 1987

Larsson, Lars-Olof: Historia kring Huseby. Särtryck ur Skatelövskrönika 1978

Larsson, Lars-Olof: Det fantastiska Huseby. En rundvandring i tid och rum. Växjö 1993

Lehman, Math.: Kungasäsonger i Marstrand. Stockholm 1931

Moberg, Vilhelm: Sagoprinsen. Stockholm 1962

Moberg, Vilhelm: Därför är jag republikan. 2 uppl. Stockholm 1965

Modéer, Kjell Å: Wilhelm Penser: advokat, Eslöv. Lund 2005

Nilsson, Karl N Alvar: Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet. Stockholm 2000

Oscar II: Mina memoarer I. Stockholm 1960

Oscar II: Mina memoarer III. Stockholm 1962

Olofsson, Rune Pär: En kung i varje tum. Höganäs 1985

Rydgård, Ada: Ett år på Huseby. Kammarjungfrun berättar. Växjö 1999

Rydgård, Ada: Kvinnovardag på Huseby. Växjö 2003

Selling, Eva: Huseby Bruk & Bruksherrgård. Växjö 1984

Stephens, Florence: Kungar, torpare och kavaljerer. Stockholm 1961

Svenning, Olle: Hövdingen. Hjalmar Branting. En biografi. Stockholm 2014

Talty, Stephan: Agent Garbo. Boston 2012

Åkerström, Jenny: Prinsessornas kokbok. Stockholm 1938

Övrigt:

Husebyarkivet. Linnéuniversitetet

Riksarkivet

Stockholms stadsarkiv

Recensioner

Dast Magazine