Radio P4 Kalmar

Här är länken till en intervju i Radio Kalmar inför bokprat om Bombmannens testamente.