Florence Stephens

Husebyaffären … återberättas skickligt…Samtidigt är boken en berättelse om arbetarrörelsens framväxt och den svenska adelns uppgång och fall.

Lämna en kommentar