Våra rättegångar

Försvararyrket

Som advokater arbetar Lena och Per huvudsakligen med brottmål. Att vara försvarare har för dem varit ett ytterst medvetet och aktivt val. Alla advokater drivs i sitt arbete av de tre stora ledstjärnorna: lojalitetplikten, tystnadsplikten och lojalitet gentemot rättsordningen. Enkelt uttryckt betyder detta att en advokat aldrig får bryta mot lagen men aldrig heller vara illojal mot sin klient eller avslöja något klienten berättat i förtroende. Klientens intresse kommer helt enkelt före allt annat. Allra mest ställs dessa ledstjärnor på sin spets när det gäller brottmålen. Att vara försvarare är ett svårt och viktigt men också fruktansvärt spännande arbete.

Per E Samuelson

Per E Samuelson är en av Sveriges mest anlitade försvarare i ekobrottmål och har haft en rad mycket uppmärksammade rättegångar, t.ex. Trustor. Vidare försvarade han en av de tilltalade i The Pirate Bay, en rättegång som gav genklang även internationellt eftersom stora amerikanska filmbolag var inblandade. Den rättegången ledde i sin tur till att han blev försvarare för Wikileaks grundare Julian Assange, ett uppdrag som fått om möjligt ännu större uppmärksamhet.

Pers mångåriga erfarenhet av dels uppmärksammade, dels relativt komplicerade ekonomiska mål, har lärt honom mycket om försvarararbetet och han är sedan många år tillbaka en flitigt anlitad seminarieledare och föredragshållare. Han arbetar ofta som kursledare i vidareutbildning för advokater och har skrivit boken Att förhöra ett vittne, som kommit ut i flera upplagor. Per har varit expertkommentator i TV vid ett flertal tillfällen, ända sedan O.J. Simpson-rättegången på 90-talet. Så t.ex. kommenterade han Anna Lindh-rättegången. Han har också skrivit ett flertal artiklar i såväl juridisk fackpress som i allmänna tidningar.

Pers perspektiv utgår alltid från principer om mänskliga rättigheter. Det finns inte många som är så utsatta som den som utpekats som misstänkt i en brottmålsrättegång. Ofta är försvarsadvokaten den enda person som står på den misstänktes sida och kan ta tillvara hans rättigheter. Per har författat ett flertal debattartiklar på detta tema.

Lena Ebervall

Lena Ebervall arbetar också som försvarare, men kom in i yrket från ett något ovanligare håll. Hon har ett förflutet som lärare och forskare i straffprocessrätt vid juridiska institutionen på Lunds universitet. År 2002 disputerade hon på Nordens första doktorsavhandling i advokatetik, Försvararens roll. Hennes perspektiv utgick från försvararens skyldighet att tillvarata den tilltalades mänskliga rättigheter i en rättegång och innebar en analys av bland annat de svåra etiska dilemman som kan uppstå i försvararens arbete. På så sätt möttes Pers och Lenas perspektiv, i samband med att Lena höll på att färdigställa sin avhandling 2001.

Sedan dess har de varit ett par och nästan direkt efter att Lena erhållit sin juris doktorsgrad anställdes hon i Pers advokatfirma. Även Lena har haft en hel del uppmärksammade rättegångar. Hon försvarade 2011-2012 huvudmannen i den så kallade Gubbligan och 2013 en av skolpojkarna i det uppmärksammade Sigtunamålet. Även Lena har anlitats som kursledare, främst i etik för advokatkollegor. Eftersom advokatetik är Lenas huvudämne och hennes avhandling är ganska svårtillgänglig, utkom hon år 2008 med handboken Advokatetik i brottmål, en sammanställning av regler och disciplinfall för praktiker.

Från försvarare till författare

Det är Lenas och Pers rättspatos som ytterst drivit dem att skriva romaner om verkliga rättsfall. Som advokater har de naturligtvis en insyn och en kunskap om rättsvärlden som gör att de kan tolka det som hänt på ett mer ingående sätt än vad som är möjligt för en lekman. Vanligt hyggligt folk som aldrig haft med rättvisan att göra har ofta en ganska naiv uppfattning om hur det verkligen fungerar. Man litar på att polisen och myndigheterna inte fuskar, att det inte finns vänskapskorruption i ett land som Sverige och att oskyldiga inte blir fällda. En reaktion som försvarsadvokater alltid, ofelbart får, när just en vanlig hygglig medelsvensson står åtalad är: ”hur kan det gå till så här i Sverige?”

Det är Lenas och Pers intryck att svenskar i allmänhet har ganska lite kännedom om hur en rättegång egentligen går till i vårt land. De flesta tycks känna till mer om amerikanska rättegångar än om svenska. ”Objection, your honour!” säger de aldrig…

Underhållning med budskap

Det gemensamma för de romaner som Lena och Per hittills skrivit är att de handlar om vanliga människor som dragits in i rättsmaskineriet mot sin vilja. Oftast med förskräckande resultat. I varje roman finns ett kapitel som heter ”En rättvis rättegång”, ett epitet som är ironiskt, eftersom det sällan är fråga om riktig rättvisa för den som är utsatt.

En intressant sak om verklighetens rättsfall – kanske i motsats till de påhittade – är att människor av kött och blod sällan är genomgoda eller ens helt oskyldiga. Såväl Kurt Haijby som Olle Möller och inte minst Lars Tingström var personer med diverse karaktärsfel och i vissa fall till och med brott på sitt samvete. Verkligheten är aldrig svart eller vit och det är just detta som gör den så oavbrutet fascinerande.

Romanerna kan läsas som ett inlägg i debatten om rättvisa rättegångar, mygel och maktmissbruk. Men de kan också läsas som ren underhållning. Som en hel del kritiker skrev om t.ex. ”Mördaren i folkhemmet” är den spännande som en thriller eller deckare.

Men att allt har hänt på riktigt ger en fantastisk nerv och extra knorr till den historia som berättas.

Mer läsning

Assange – intervju
Peter Eriksson vill döma oskyldig man
Sveriges advokatsamfund får inte svassa för kungen
Kritiken mot den friande hovrättsdomen
Lord Moyne – ljudfil
Hör Lena tala om retorik i P1
Lena i behå-bråk på häktet

Se klipp där Per intervjuas om Assange här